Kamerové systémy - CCTV

Kamerové systémy (z anglického CCTV - Closed Circuit Television, tedy "uzavřený televizní okruh") umožňují vizuální kontrolu a monitorování předem určené oblasti a plní tedy funkci bezpečnostního nebo dohledového systému.

Kamerové systémy se staly nedílnou součástí supermarketů, bank, obchodních domů, hotelů, garáží, administrativních budov, průmyslových podniků, sportovních a zábavních středisek, atd. Všeobecně řečeno kamerové systémy nacházejí uplatnění především všude tam, kde chceme monitorovat pohyb osob. Hlavním účelem provozování kamerového systému je ochrana zdraví a života osob, ochrana majetku a v neposlední řadě působit preventivně před pácháním trestné činnosti.

Užitná hodnota CCTV systému je přímo úměrná kvalitě použité technologie a návrhu řešení. Naše společnost nabízí jak špičkové technologie předních světových výrobců, tak ekonomické kamery a záznamová zařízení plně postačující méně náročným aplikacím. Pouze zkušený dodavatel dokáže navrhnout optimální poměr mezi kvalitou a cenou technologie pro daný účel provozování systému. V současné době jsou na trhu nabízeny dva druhy kamerových a dohledových systémů. Klasický analogový kamerový systém a IP kamerový systém. O správném výběru systému by se měl zákazník poradit s kvalifikovaným dodavatelem, který jediný dokáže posoudit vhodnost obou systémů s ohledem na požadované paramerty.

Máte o službu zájem?

Napište nám