Telemont a.s.
Hotline: (+420) 241 001 414

Telemont a.s.

Financování projektů

Pokud firmy chtějí v dnešní době obstát  na trhu plném konkurence  musí neustále nabízet zákazníkům nejmodernější produkty a služby, tzn. že musí investovat. A to je právě díky rychlému rozvoji v oblasti telekomunikačních a informačních technologií nevyhnutelné.

Neznamená to však, že firmy musejí bezpodmínečně vázat svůj kapitál a zatěžovat svou likviditu. Nabízejí se i jiná alternativní řešení, a právě jedno velice výhodné nabízí společnost Telemont. Jedná se o:

Finanční a operativní pronájem na 36 nebo 48 měsíců.

Telemont od roku 2010 spolupracuje se silnou zahraniční leasingovou společností. Díky níž Vám může nabídnout pronájem zařízení s mimořádně výhodnými podmínkami, s obzvláště nízkými splátkami, s 0% akontací - s řešením ušitým přímo Vám na míru.

Finanční pronájem

Jedná se o standardní finanční pronájem, kdy po ukončení sjednané doby přechází vlastnické právo k předmětu leasingu na nájemce za kupní cenu 1000 Kč bez DPH. Finanční leasing umožňuje rychlé a jednoduché pořízení movité věci s rozložením splátek na delší období.

Operativní pronájem

Jedná se o pronájem věci, kdy po ukončení sjednané doby se předmět smlouvy zpravidla vrací pronajímateli. Pronájem je doprovázen různým rozsahem služeb, které jsou zakalkulovány ve smluvním nájemném.

Díky možnosti využití  financování prostřednictvím finančního či operativního leasingu nezatížíte firmu jednorázově velkou investicí a přesto nabídnete svým zákazníkům či zaměstnancům řešení, které ocení.


Wi-Fi Ruckus Wireless / 3.LF UK

Wi-Fi Ruckus Wireless / ACCOR hotels

Promo video společnosti Ruckus

Vyhledat: