Telemont a.s.
Hotline: (+420) 241 001 414

Telemont a.s.

Případové studie  
  
1)  Dodávka a realizace centrálně řízené bezdrátové (Wi-Fi) sítě Ruckus Wireless
     včetně datové infrastruktury 
     Zákazník: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
     Datum předání do provozu: 1.října 2010 
    
Studie_3LF_UK 

Graf provozu sítě Eduroam na 3. lékařské fakultě UK

Z grafu níže je jednoznačně patrné, kdy byla Wi-Fi síť Ruckus spuštěna (1.říjen 2010).
Celkový nárůst nově přihlášených uživatelů je velmi výrazný. Graf zohledňuje pouze unikátní uživatele přihlášené do sítě "Eduroam" (nezohledňuje uživatele využívající "HotSpot"). Grafy a statistiky jsou také dostupné na serveru
https://ermon.cesnet.cz/roaming/33.html


3.LFUK_graf 


2)  Dodávka a realizace centrálně řízené bezdrátové (Wi-Fi) sítě Ruckus Wireless včetně datové infrastruktury
     Zákazník: 7 hotelů hotelového řetězce ACCOR v lokalitách Praha, Plzeň Ostrava   
     Jednotlivé hotely byly postupně předávány do provozu v roce 2010 a 2011
 
    
Studie_ACCOR_hotels    
   


Wi-Fi Ruckus Wireless / 3.LF UK

Wi-Fi Ruckus Wireless / ACCOR hotels

Promo video společnosti Ruckus

Vyhledat: