Telemont a.s.
Hotline: (+420) 241 001 414

Telemont a.s.

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systémy (z anglického CCTV  - Closed Circuit Television, tedy "uzavřený televizní okruh") umožňují vizuální kontrolu a monitorování předem určené oblasti a plní tedy funkci bezpečnostního nebo dohledového systému.

Kamerové systémy se staly nedílnou součástí supermarketů, bank, obchodních domů, hotelů, garáží, administrativních budov, průmyslových podniků, sportovních a zábavních středisek, atd. Všeobecně řečeno kamerové systémy nacházejí uplatnění především všude tam, kde chceme monitorovat pohyb osob. Hlavním účelem provozování kamerového systému je ochrana zdraví a života osob, ochrana majetku a v neposlední řadě působit preventivně před pácháním trestné činnosti.

Užitná hodnota CCTV systému je přímo úměrná  kvalitě použité technologie a návrhu řešení. Naše společnost nabízí jak špičkové technologie předních světových výrobců, tak ekonomické kamery a záznamová zařízení plně postačující méně náročným aplikacím. Pouze zkušený dodavatel dokáže navrhnout optimální poměr mezi kvalitou a cenou technologie pro daný účel provozování systému. V  současné době  jsou na trhu nabízeny dva druhy kamerových a dohledových systémů. Klasický analogový kamerový systém a IP kamerový systém.  O správném výběru systému by se měl zákazník poradit s kvalifikovaným dodavatelem, který jediný dokáže  posoudit  vhodnost obou systémů s ohledem na požadované paramerty.


Wi-Fi Ruckus Wireless / 3.LF UK

Wi-Fi Ruckus Wireless / ACCOR hotels

Promo video společnosti Ruckus

Vyhledat: