Telemont a.s.
Hotline: (+420) 241 001 414

Telemont a.s.

Bezpečnost sítě

Pro každou firmu je důležité chránit si své informace rámci lokální počítačové sítě i na úrovni komunikace po internetu tak, aby nedocházelo k úniku citlivých dat, ať již úmyslně nebo z nedbalosti.

Řešení pro zabezpečení počítačové sítě:

Firewall
Bezpečnostní brány neboli firewally patří mezi základní komponenty pro zajištění zabezpečení sítě proti neoprávněnému přístupu zvenčí (z internetu) a proti úniku informací.

VPN
Virtuální privátní síť zajišťuje bezpečné propojení vzdálených sítí. VPN využívají firmy, které potřebují propojit vzdálené pobočky kvůli sdílení centrálně spravovaných dat, nebo chtějí bezpečně komunikovat s klíčovými obchodními partnery. Díky šifrování je komunikace na dálku stejně bezpečná, jako kdyby probíhala po chráněné lokální síti.

Antivirová ochrana
Dnes již v podstatě běžnou komponentou počítačových sítí je antivirová ochrana, která zajišťuje programové zabezpečení počítačů a serverů proti škodlivým virům.

AntiSPAM   
Stále větším problémem se stává nevyžádaná pošta (spam), která je hromadně rozesílána uživateli nebo roboty z většinou neexistujících adres. Spamy kromě obtěžování uživatelů také nadměrně zatěžují servery. AntiSPAM je software, který filtruje nevyžádanou příchozí poštu na daném poštovním serveru.

Backup
Software pro zálohování dat v rámci sítě.


Wi-Fi Ruckus Wireless / 3.LF UK

Wi-Fi Ruckus Wireless / ACCOR hotels

Promo video společnosti Ruckus

Vyhledat: